Centrum
Zaopatrzenia Szkół

Centrum Zaopatrzenia Szkół

 44-102 Gliwice 2, Skrytka pocztowa 113, tel. 606791239, fax 322791842

www.cezas.edu.pl, e-mail: kontakt@cezas.edu.pl

Świadectwa szkolne

 

Oferujemy - dzienniki zajęć, świadectwa i dzienniki lekcyjne, gilosze, dyplomy, artykuły biurowe, kalendarze, godła i flagi.

Dzienniki szkolne

Gilosze świadectw

Dyplomy

Okładki złocone

Kalendarze

Godła i Flagi

Artykuły biurowe

Zamówienia przyjmujemy za pośrednictwem sklepu internetowego,

przez e-mail, faxem oraz pocztą.